Danh mục TÀI LIỆU DU LỊCH

Dinh độc lập

DINH ĐỘC LẬP Dinh Độc Lập, tên gọi trước đây là dinh Norodom, ngày nay còn gọi là dinh Thống nhất hay Hội trường Thống Nhất, đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng…