Quy định cấu trúc đề thi điều hành du lịch và hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa

Quyết định số 92/QĐ-TCDL quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Ngày 12/3/2018, Tổng cục Du lịch đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TCDL quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *