Tưng bừng khai trương chi nhánh tại TP. Cần Thơ
Trang chủ   Góc học tập  Tài liệu học tập nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Tài liệu học tập nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Tài liệu các môn học "Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch" dành cho chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa:

1. Tài liệu môn TỔNG QUAN DU LỊCH: Xem tại đây

2. Tài liệu môn ĐỊA LÝ KT - XH VIỆT NAM: xem tại đây

3. Tài liệu môn LUẬT DU LỊCH: xem tại đây

4. Tài liệu môn PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC NGHỀ HDVDL: xem tại đây

5. Tài liệu môn GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG DU LỊCH: xem tại đây

6. Tài liệu môn TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH: xem tại đây

7. Tài liệu môn TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH: xem tại đây

8. Tài liệu môn NGHIỆP VỤ DU LỊCH: xem tại đây Hoặc xem tại đây

9. Tài liệu môn CƠ SỞ VĂN HÓA VN: xem tại đây

10. Tài liệu môn LỊCH SỬ VĂN MINH TG: xem tại đây

11. Tài liệu môn LỊCH SỬ VN: xem tại đây

12. Tài liệu môn QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH:
- Phần 1: xem tại đây
- phần 2: xem tại đây
- phần 3: xem tại đây