Tưng bừng khai trương chi nhánh tại TP. Cần Thơ
Trang chủ   Lịch khai giảng  Lịch khai giảng khóa học nghiệp vụ sư phạm

Lịch khai giảng khóa học nghiệp vụ sư phạm

 

Lịch Khai giảng

Khóa học Bắt đầu Địa điểm

NVSP Cao Đẳng - Đại học
 
15/10
21/10
12/11

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định
 

NVSP TCCN
 
14/10
12/11
22/01
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Định, Đà Lạt
NVSP Mầm Non
15/3
12/2
25/2
 
 
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định
         Nghiệp vụ sư phạm  
dạy nghể
 12/3 
23/2
29/2
 
 
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định
         Nghiệp vụ sư phạm 
Tiểu học
15/2  
22/3
19/2
 
 
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Định