Tưng bừng khai trương chi nhánh tại TP. Cần Thơ
Trang chủ   Các khóa học  nghiệp vụ đấu thầu

nghiệp vụ đấu thầu

THÔNG BÁO

MỞ LỚP HỌC ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63

 – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014;

– Căn cứ danh sách Viện được đăng tải tại Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư: muasamcong.mpi.gov.vn Cơ sở Đào Tạo.;

– Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục trân trọng kính mời các cán bộ của Quý cơ quan tham dự khoá đào tạo đấu thầu cụ thể như sau:

 

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

1. KHÓA HỌC:  ĐẤU THẦU CƠ BẢN  “Luật đấu thầu 43 và Nghị định 63”

2. ĐỐI TƯỢNG: Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học đấu thầu theo luật đấu thầu 43 và Nghị định 63.

3. KHAI GIẢNG: Liên tục 2 lớp đấu thầu 1 tháng và Đào tạo Hợp đồng riêng tại DN

4. HỌC PHÍ :

Đấu thầu cơ bản: 800.000VND/HV  

Đấu thầu nâng cao: 1.200.000VND/HV

Đấu thầu qua mạng: 1.200.000VND/HV

5. THỜI GIAN HỌC : Lớp học giờ hành chính: sáng từ 8h – 11h, chiều từ 13h30 – 16h30, học 3 ngày!

6. GIẢNG VIÊN: Các GS, TS, Các chuyên gia Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư

7. ĐỊA ĐIỂM:
451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

III. THỦ TỤC NHẬP HỌC

 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo.

Đăng ký học : học viên đăng ký danh sách qua mail, điện thoại

IV. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Học viên kết thúc khóa học sẽ được nhận chứng nhận đấu thấu theo qui định của pháp luật hiện hành!

Liên hệ: 0985 8686 34 Yến
Chuyên viên phụ trách lớp